Zingen

Mijn werk bestaat voornamelijk uit het dirigeren van koren. Een projectkoor dat ik zelf heb opgericht, en waarmee ik uitgebreid aandacht besteed aan het zingen vanuit de Lichtenberg-methode. De Klank van het koor is prachtig helder en stralend, en iedereen voelt en ervaart hoe heerlijk het is om samen één Klank te kunnen vormen, zonder er veel voor te hoeven doen.

In mijn zanglessen pas ik niet alleen de Lichtenberg-methode toe, maar ook inzichten vanuit Pansori Living Sound. Zingen heeft zo te maken met wie we zijn, hoe we ons voelen en hoe we naar onszelf kijken, dat het onmogelijk is om het als een louter technische ontwikkeling te beschouwen.

Ik heb nog tijd binnen mijn lespraktijk, ook een proefles is mogelijk!